Khai trương Taekwondo Việt Hàn tại Wonderland Nguyễn Văn Linh, Quận 7

Khai trương võ đường Việt Hàn tại 11R. Wonderland, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.HCM.

Chiêu sinh mỗi ngày các lớp căn bản & nâng cao cho mọi đối tượng.

Việt Hàn - Nguyễn Văn Linh uận 7
Việt Hàn – Nguyễn Văn Linh uận 7