luyện tập võ taekwondo

LUYỆN TẬP TAEKWONDO TẠI VIỆT HÀN – TP.HCM

Chương trình luyện tập mỗi ngày của học viên tại Taekwondo Việt Hàn giúp cơ thể khoẻ mạnh – dẻo dai – tinh thần minh mẫn.

KHỞI ĐỘNG CHUNG :

  • Cổ, Chân,Tay, Xoay hông, Ép dẻo, .v.v.

KHỞI ĐỘNG CHUYÊN MÔN :

  • ĐấmTay: Đấm đơn, Đấm Duple,.v.v.
  • Đá Chân: Áp-cha-ghi, Tô-lô-cha-ghi,Gióp-cha-ghi, Chít-ki, Chít-cha-ghi,Đi-two-roa-gióp-cha-ghi, ku-ri-ô-cha-ghi.
  • Đi bộ tấn (Đi bộ tấn nào chưa rành)
  • Đòn thế căn bản : Kỹ Thuật Tay, Kỹ Thuật Chân.

 LUYỆN TẬP CÁC BÀI QUYỀN:

  • Ôn Quyền từ bài 1 đến Cấp Đai.
  • Ôn kỹ bài Quyền Cấp Đai.
  • Ôn bài Quyền Cũ và Mới