CHƯƠNG TRÌNH TẬP LUYỆN TAEKWONDO VIỆT HÀN

TỪ CẤP 10 –  ĐAI ĐEN

 • KHỞI ĐỘNG CHUNG :

– Cổ, Chân,Tay, Xoay hông, Ép dẻo, .v.v.

 • KHỞI ĐỘNG CHUYÊN MÔN :
 • ĐấmTay: Đấm đơn, Đấm Duple,.v.v.
 • Đá Chân: Áp-cha-ghi, Tô-lô-cha-ghi,Gióp-cha-ghi, Chít-ki, Chít-cha-ghi,Đi-two-roa-gióp-cha-ghi, ku-ri-ô-cha-ghi.
 • Đi bộ tấn (Đi bộ tấn nào chưa rành)
 • Đòn thế căn bản : Kỹ Thuật Tay, Kỹ Thuật Chân.

 

 • QUYỀN:
 • Ôn Quyền từ bài 1 đến Cấp Đai.
 • Ôn kỹ bài Quyền Cấp Đai.
 • Ôn bài Quyền Cũ và Mới
 • TỰ VỆ
  • Ôn Tam Thế và Nhất thế cho từng Cấp Đai Từ Cấp VIII  I
 • THI ĐẤU

A . Thể lực

 

 –     Chạy, Bật cóc, Vượt chướng ngại vật, duy chuyển.

B. Thi Đấu

 • Đá  (Vợt tay đá )
 • Kỹ thuật thi đấu
 • Chiến thuật thi đấu
 • TẬP BIỂU DIỄN
 • THẢ LÕNG VÀ NGỒI THUYỀN
  • Chú Ý: Ngồi thu giãn từ 1’  2’ để ra hết mồ hôi,sau đó lau khô. Không được đi tắm liền.