Category Archives: Tài liệu

Taekwondo Việt Hàn – Nhìn lại chặn đường đã qua

taekwondo

Taekwondo Việt Hàn – Khoảnh khắc nhìn lại những chặn đường đã qua. Taekwondo Việt Hàn giờ đã tròn 17 tuổi, nhà Taekwondo tình thương mở tại Tam Thôn Hiệp cũng được 12 năm, thầy trò khá là vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng tất cả dường như chỉ là ngày hôm qua!  Video…

Chương trình luyện tập Taekwondo

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN TẬP TAEKWONDO TỪ CẤP 10 –  ĐAI ĐEN KHỞI ĐỘNG CHUNG : – Cổ, Chân,Tay, Xoay hông, Ép dẻo, .v.v. KHỞI ĐỘNG CHUYÊN MÔN : ĐấmTay: Đấm đơn, Đấm Duple,.v.v. Đá Chân: Áp-cha-ghi, Tô-lô-cha-ghi,Gióp-cha-ghi, Chít-ki, Chít-cha-ghi,Đi-two-roa-gióp-cha-ghi, ku-ri-ô-cha-ghi. Đi bộ tấn (Đi bộ tấn nào chưa rành) Đòn thế căn bản : Kỹ…