Tag Archives: Tài liệu võ thuật

Ý NGHĨA MÀU ĐAI TRONG TAEKWONDO

Ý NGHĨA MÀU ĐAI TRONG TAEKWONDO Có một giả thuyết cho rằng các cấp đai trong Taekwondo là sự phát triển hình thành của một chiếc cây: Một mầm sống (màu trắng) Ánh sáng của mặt trời (màu vàng) Phát triển thành cái cây (màu xanh) Hướng về phía bầu trời (màu xanh da trời)…