Category Archives: Blog

Taekwondo Việt Hàn – Nhìn lại chặn đường đã qua

taekwondo

Taekwondo Việt Hàn – Khoảnh khắc nhìn lại những chặn đường đã qua. Taekwondo Việt Hàn giờ đã tròn 17 tuổi, nhà Taekwondo tình thương mở tại Tam Thôn Hiệp cũng được 12 năm, thầy trò khá là vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng tất cả dường như chỉ là ngày hôm qua!  Video…

Ý NGHĨA MÀU ĐAI TRONG TAEKWONDO

Ý NGHĨA MÀU ĐAI TRONG TAEKWONDO Có một giả thuyết cho rằng các cấp đai trong Taekwondo là sự phát triển hình thành của một chiếc cây: Một mầm sống (màu trắng) Ánh sáng của mặt trời (màu vàng) Phát triển thành cái cây (màu xanh) Hướng về phía bầu trời (màu xanh da trời)…