Category Archives: Video clips

ITF Taekwondo Bộ Môn Tự Vệ Đỉnh Cao

Không được nhắc đến rộng rãi như “người kế thừa” WTF Taekwondo (Kukkiwon), ITF Taekwondo (Changwon) vẫn còn sở hữu nhiều kỹ thuật truyền thống vì đường lối không quá phụ thuộc vào các khía cạnh thể thao hiện đại.  Song song với việc rèn luyện các kỹ thuật truyền thống ITF cũng tiếp thu…