Đá xoay cao Taekwondo Việt Hàn

Đá xoay cao Taekwondo – trong giờ luyện tập tại CLB Taekwondo Việt Hàn.

Taekwondo Việt Hàn – Taekwondo Việt Nam

high kick taekwondo vietnam