Category Archives: Uncategorized

Kỳ Thi Thăng Cấp Quý 1 Năm 2017

Kỳ Thi Thăng Cấp Quý 1 Năm 2017 Chủ Nhật Ngày 26 Tháng 3 Câu Lạc Bộ Taekwondo Việt Hàn Cùng Master Hồ Tú Trinh , Grand Master Korea , Liên Đoàn Taekwondo Thành Phố Hồ Chí Minh và toàn thể các huấn luyện viên tại club. Thân ái!!! Video clip giới thiệu về kỳ…

Kỳ Thi Thăng Cấp Quý 1 Năm 2017

Kỳ Thi Thăng Cấp Quý 1 Năm 2017 Chủ Nhật Ngày 26 Tháng 3 Câu Lạc Bộ Taekwondo Việt Hàn Cùng Master Hồ Tú Trinh , Grand Master Korea , Liên Đoàn Taekwondo Thành Phố Hồ Chí Minh và toàn thể các huấn luyện viên tại club. Thân ái!!! Video clip giới thiệu về kỳ…