Thi đấu tối Thứ Sáu

Tối thứ sáu máu lửa tại Taekwondo Việt Hàn.
Với huấn luyện viên phụ trách Lê Hữu Hạnh.
Tất cả chỉ là khởi đầu cho sau 30 ngày làm việc tại Taekwondo Việt Hàn sẽ làm tất cả vì đam mê.
Còn nhiều trận đấu hay nữa chưa up kịp mọi người đón xem nhé!